Välkommen till
L E Lundberg-
företagen AB 

ÅrsredovisningarVåra innehav

PressmeddelandenRSS

2016-10-17 | 16:00:00 GMT +02
Pressmeddelande från L E Lundbergföretagen AB
2016-08-25 | 12:45:00 GMT +02
Lundbergs delårsrapport för januari - juni 2016
2016-08-25 | 08:30:00 GMT +02
Lundbergs förvärvar ytterligare aktier i Industrivärden
2016-05-26 | 12:15:00 GMT +02
Lundbergs delårsrapport för januari – mars 2016

Senaste substansvärde

Senaste substansvärde per 2016-08-23 504 kr/aktie

Nästa rapporttillfälle

2016-11-24

Våra innehav

Andel av Lundbergs marknadsvärderade innehav, 63 mdkr, per den 23 augusti 2016.

×