Välkommen till
L E Lundberg-
företagen AB 

ÅrsredovisningarVåra innehav

PressmeddelandenRSS

Senaste substansvärde

Senaste substansvärde per 2016-08-23 504 kr/aktie

Nästa rapporttillfälle

2016-11-24

Våra innehav

Andel av Lundbergs marknadsvärderade innehav, 63 mdkr, per den 23 augusti 2016.

×