Välkommen till
L E Lundberg-
företagen AB 

ÅrsredovisningarVåra innehav
  • lundbergs-front-2016.jpg
  • hufvudstaden-front-2016.jpg
  • holmen-front-2016.jpg
  • indutrade2-front-2016.jpg
  • husqvarna2-front-2016.jpg
  • industrivarden-front-2016.jpg
  • sandvik-front-2016.jpg
  • skanska-front-2016.jpg

PressmeddelandenRSS

2017-03-03 | 08:00:00 GMT +01
Lundbergs Årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida
2017-03-01 | 08:00:00 GMT +01
Kallelse till årsstämma 2017
2017-02-23 | 13:00:00 GMT +01
Lundbergs bokslutskommuniké för 2016
2017-01-26 | 22:00:00 GMT +01
Information om förundersökning avseende jakter i Holmens regi

Senaste substansvärde

Senaste substansvärde per 2017-02-21 562 kr/aktie

Nästa rapporttillfälle

2017-05-17

Våra innehav

Andel av Lundbergs marknadsvärderade innehav, 71 mdkr, per den 21 februari 2017.

×