Välkommen till
L E Lundberg-
företagen AB 

ÅrsredovisningarVåra innehav

PressmeddelandenRSS

2017-02-23 | 13:00:00 GMT +01
Lundbergs bokslutskommuniké för 2016
2017-01-26 | 22:00:00 GMT +01
Information om förundersökning avseende jakter i Holmens regi
2016-11-24 | 12:30:00 GMT +01
Lundbergs delårsrapport januari - september 2016
2016-11-16 | 12:32:00 GMT +01
L E Lundbergföretagen utser Kommunikationsdirektör

Senaste substansvärde

Senaste substansvärde per 2017-02-21 562 kr/aktie

Nästa rapporttillfälle

2017-05-17

Våra innehav

Andel av Lundbergs marknadsvärderade innehav, 71 mdkr, per den 21 februari 2017.

×