Välkommen till
L E Lundberg-
företagen AB 

ÅrsredovisningarVåra innehav

PressmeddelandenRSS

2016-11-24 | 12:30:00 GMT +01
Lundbergs delårsrapport januari - september 2016
2016-11-16 | 12:32:00 GMT +01
L E Lundbergföretagen utser Kommunikationsdirektör
2016-11-16 | 12:30:00 GMT +01
Louise Lindh ny VD i Fastighets AB L E Lundberg
2016-10-17 | 16:00:00 GMT +02
Pressmeddelande från L E Lundbergföretagen AB

Senaste substansvärde

Senaste substansvärde per 2016-11-22 520 kr/aktie

Nästa rapporttillfälle

2017-02-23

Våra innehav

Andel av Lundbergs marknadsvärderade innehav, 65 mdkr, per den 22 november 2016.

×