Översikt


Siffror anger andel av kapital (röster) i procent per den 21 februari 2017.

Senaste substansvärde

Senaste substansvärde per 2017-04-03 563 kr/aktie

Nästa rapporttillfälle

2017-05-17

PressmeddelandenRSS

2017-04-05 | 15:30:00 GMT +02
Lundbergs årsstämma
2017-04-05 | 08:30:00 GMT +02
Lundbergs substansvärde per 3 april 2017
×