Översikt


Siffror anger andel av kapital (röster) i procent per den 15 maj 2017.

Senaste substansvärde

Senaste substansvärde per 2017-05-15 613 kr/aktie

Nästa rapporttillfälle

2017-08-23

PressmeddelandenRSS

2017-05-17 | 12:45:00 GMT +02
Lundbergs delårsrapport för januari - mars 2017
2017-04-05 | 15:30:00 GMT +02
Lundbergs årsstämma
×