Nyckeltal

 Ladda ner all data som Exceldokument

  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • Fastighetsvärde i Fastighe…, mdkr
  • 18,3
  • 17,7
  • 16,9
  • 17,4
  • 17,0
  • Aktieportföljens värde, mdkr
  • 56,7
  • 54,9
  • 46,9
  • 46,4
  • 45,2
  • Räntebärande nettoskuld, mdkr
  • 15,1
  • 15,5
  • 14,5
  • 15,3
  • 15,3
  • Skuldsättningsgrad
  • 0,18
  • 0,20
  • 0,19
  • 0,21
  • 0,21
  • Soliditet, %
  • 69
  • 68
  • 67
  • 67
  • 67
  • Substansvärde efter uppskj…, mdkr
  • 67,7
  • 65,6
  • 58,4
  • 57,7
  • 55,9
  • Substansvärde per aktie efte…, kr
  • 546
  • 529
  • 471
  • 465
  • 451
  • Substansvärdeförändring per a…, %
  • 21
  • 17
  • 5
  • 3
  • 13
  • Kurs/substans, %
  • 102
  • 107
  • 102
  • 95
  • 104
  • Förvaltningskostnad, %
  • 0,08
  • 0,08
  • 0,07
  • 0,07
  • 0,09
  • Direktavkastning, %
  • 1,0
  • -
  • -
  • -
  • 1,1
  • Totalavkastning, %
  • 20,9
  • -
  • -
  • -
  • 40,0
  • Eget kapital per aktie hänfö…, kr
  • 461
  • 433
  • 403
  • 400
  • 387
  • Nettoomsättning, mdkr
  • 19,4
  • 14,6
  • 9,9
  • 4,9
  • 20,3
  • Rörelseresultat, mnkr
  • 17 755
  • 13 441
  • 9 566
  • 7 189
  • 8 597
  • Resultat efter skatt, mnkr
  • 15 457
  • 11 914
  • 8 677
  • 6 655
  • 6 652
  • Resultat efter skatt, mode…, mnkr
  • 12 242
  • 9 854
  • 7 379
  • 6 101
  • 4 376
  • Resultat efter skatt, inne…, mnkr
  • 3 215
  • 2 060
  • 1 298
  • 554
  • 2 276
  • Resultat per aktie, kr
  • 98:73
  • 79:47
  • 59:51
  • 49:20
  • 35:29
  • Utdelning per aktie, kr
  • 5:60
  • -
  • -
  • -
  • 5:30
  • Utdelningstillväxt, %
  • 6
  • -
  • -
  • -
  • 6
  • Börskurs B-aktien, kr
  • 559
  • 564
  • 479
  • 444
  • 467

 

Resultat och nyckeltal per aktie är omräknat efter fondemission den 11 maj 2011.

×