Styrelse

Mats Guldbrand

Född 1945
Civ ekon
Styrelsens ordförande
Invald i styrelsen 2008
Styrelseledamot i Procordias Pensionsstiftelse II, Stiftelsen Konung Gustav V:s 80-årsfond och Fastighets AB Stenvalvet
Antal aktier: 85 000

Carl Bennet

Född 1951
Civ ekon, tekn dr h c
Invald i styrelsen 2009
Styrelseordförande i Getinge, Lifco och Elanders
Styrelseledamot i Holmen
Antal aktier: 200 000

Lilian Fossum Biner

Född 1962
Civ ekon
Invald i styrelsen 2014
Styrelseordförande i Cloetta
Styrelseledamot i Nobia AB, Thule Group, Givaudan och a-connect
Antal aktier: 1 000

Staffan Grefbäck

Född 1955.
Fil kand.
Invald i styrelsen 2016.
Vice ordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg och Svensk Försäkring
Antal aktier: 200

Louise Lindh

Född 1979
Civ ekon
Invald i styrelsen 2010
VD i Fastighets AB L E Lundberg
Styrelseordförande i J2L Holding AB
Styrelseledamot i Fastighets AB
L E Lundberg, Hufvudstaden och Holmen
Antal aktier (inklusive familj):
17 338 602

Fredrik Lundberg

Född 1951
Civ ing, civ ekon,
ekon dr h c, tekn dr h c
VD i L E Lundbergföretagen AB
Invald i styrelsen 1975
Styrelseordförande i Fastighets AB
L E Lundberg, Hufvudstaden, Holmen, Industrivärden och Indutrade
Vice ordförande i Handelsbanken
Styrelseledamot i Skanska
Antal aktier (inklusive bolag och maka): 52 505 000

Katarina Martinson

Född 1981
Civ ekon
Invald i styrelsen 2009
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Husqvarna, Indutrade, AniCura, Fidelio Capital, Greenfood och Lyko
Antal aktier (inklusive familj):
17 338 602

Sten Peterson

Född 1956
Civ ing
Invald i styrelsen 2001
VD i Byggnads AB Karlsson & Wingesjö
Styrelseledamot i Fastighets AB
L E Lundberg, Hufvudstaden och J2L Holding AB
Antal aktier: 28 000
Köpoptioner: 20 000

Lars Pettersson

Född 1954.
Civ ing, fil dr h c
Invald i styrelsen 2012
Styrelseordförande KP Komponenter A/S
Styrelseledamot i Husqvarna, Industrivärden, Indutrade och Festo A.G.
Antal aktier: 2 000

×