Välkommen till
L E Lundberg-
företagen AB 

ÅrsredovisningarVåra innehav
  • lundbergs-front-2016.jpg
  • hufvudstaden-front-2016.jpg
  • holmen-front-2016.jpg
  • indutrade2-front-2016.jpg
  • husqvarna2-front-2016.jpg
  • industrivarden-front-2016.jpg
  • sandvik-front-2016.jpg
  • skanska-front-2016.jpg

PressmeddelandenRSS

2018-03-07 | 08:00:00 GMT +01
Kallelse till årsstämma 2018
2018-03-05 | 15:15:00 GMT +01
Publicering av Lundbergs års- och hållbarhetsredovisning 2017
2018-02-21 | 13:15:00 GMT +01
Lundbergs bokslutskommuniké för 2017
2017-11-23 | 12:45:00 GMT +01
Lundbergs delårsrapport januari - september 2017
Hämtar kursdata...

Senaste substansvärde

Senaste substansvärde per 2018-02-19 600 kr/aktie

Nästa rapporttillfälle

2018-05-22

Våra innehav

Andel av Lundbergs marknadsvärderade innehav, 75 mdkr, per den 19 februari 2018.

×