Nyckeltal

 Ladda ner all data som Exceldokument

  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • Fastighetsvärde i Fastighe…, mdkr
  • 19,1
  • 18,7
  • 18,3
  • 17,7
  • 16,9
  • Aktieportföljens värde, mdkr
  • 60,7
  • 58,6
  • 56,7
  • 54,9
  • 46,9
  • Räntebärande nettoskuld, mdkr
  • 14,4
  • 14,5
  • 15,1
  • 15,5
  • 14,5
  • Skuldsättningsgrad
  • 0,16
  • 0,17
  • 0,18
  • 0,20
  • 0,19
  • Soliditet, %
  • 70
  • 69
  • 69
  • 68
  • 67
  • Substansvärde efter uppskj…, mdkr
  • 73,5
  • 70,8
  • 67,7
  • 65,6
  • 58,4
  • Substansvärde per aktie efte…, kr
  • 593
  • 571
  • 546
  • 529
  • 471
  • Substansvärdeförändring per a…, %
  • 9
  • 5
  • 21
  • 17
  • 5
  • Kurs/substans, %
  • 112
  • 106
  • 102
  • 107
  • 102
  • Förvaltningskostnad, %
  • 0,08
  • 0,09
  • 0,08
  • 0,08
  • 0,07
  • Direktavkastning, %
  • -
  • -
  • 1,0
  • -
  • -
  • Totalavkastning, %
  • -
  • -
  • 20,9
  • -
  • -
  • Eget kapital per aktie hänfö…, kr
  • 493
  • 485
  • 461
  • 433
  • 403
  • Nettoomsättning, mdkr
  • 10,9
  • 5,5
  • 19,4
  • 14,6
  • 9,9
  • Rörelseresultat, mnkr
  • 7 378
  • 3 820
  • 17 755
  • 13 441
  • 9 566
  • Resultat efter skatt, mnkr
  • 6 214
  • 3 314
  • 15 457
  • 11 914
  • 8 677
  • Resultat efter skatt, mode…, mnkr
  • 4 731
  • 2 729
  • 12 242
  • 9 854
  • 7 379
  • Resultat efter skatt, inne…, mnkr
  • 1 483
  • 585
  • 3 215
  • 2 060
  • 1 298
  • Resultat per aktie, kr
  • 38:15
  • 22:01
  • 98:73
  • 79:47
  • 59:51
  • Utdelning per aktie, kr
  • -
  • -
  • 5:60
  • -
  • -
  • Utdelningstillväxt, %
  • -
  • -
  • 6
  • -
  • -
  • Börskurs B-aktien, kr
  • 665
  • 608
  • 559
  • 564
  • 479

 

Resultat och nyckeltal per aktie är omräknat efter fondemission den 11 maj 2011.

×