Kort om Lundbergs

Lundbergs är ett investeringsföretag som genom att vara långsiktig och aktiv ägare förvaltar och utvecklar ett antal företag.

I tillgångsportföljen finns det helägda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg,
de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Lundbergs ska skapa god absolut avkastning för aktieägarna. Detta ska ske genom utdelnings- och substansvärdetillväxt.


 

Siffror anger andel av kapital (röster) i procent per den 19 februari 2018. 

×