Ledande befattningshavare

Fredrik Lundberg

Född 1951, anställd 1977
VD
Antal aktier (inklusive bolag och maka): 52 492 500

Claes Boustedt

Född 1962, anställd 1991
Vice VD
VD i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB
Antal aktier: 10 000

Lars Johansson

Född 1966, anställd 1991
Ekonomi- och finansdirektör

Roger Ekström

Född 1961, anställd 2001
Kommunikationsdirektör
Antal aktier: 10 000

×