Lundbergs år för år

2016

Aktier för 2,1 mdkr förvärvades varav 1,6 mdkr i Industrivärden. Fastighetsbeståndet i Katrineholm och Uppsala avyttras.

2015

Aktier för 1 mdkr förvärvas i Industrivärden.

2014

Bolaget fyller 70 år.
Aktier förvärvas för cirka 1 mdkr och 1,1 mdkr investeras i fastigheter vilket är en historiskt hög nivå för bolaget.

2013

Ytterligare förvärv av aktier i Indutrade gör Lundbergs till huvudägare i bolaget.

2012

Fortsatta förvärv av aktier i Holmen, Husqvarna, Sandvik och Skanska.

2011

Avyttrar aktieinnehav i Cardo. Aktier förvärvas för 1,2 mdkr i Skanska, som blir nytt portföljbolag. Fortsatt förvärv av aktier i Holmen, Husqvarna, Industrivärden och Sandvik.

2010

Avyttrar aktieinnehavet i NCC. Fortsatt förvärv i flera av de befintliga portföljbolagen. Ökad aktivitet i Fastighets AB L E Lundberg genom förvärv samt projekt.

2009

Deltar i nyemission samt mindre förvärv av aktier i Husqvarna.

2008

Mindre förvärv av aktier i Sandvik, Husqvarna och Cardo.

2007

Förvärv av aktier i Husqvarna. Fortsatta förvärv av aktier i Handelsbanken, Industrivärden och Sandvik.

2006

Fortsatta förvärv av aktier i Handelsbanken och Sandvik.

2005

Avyttrar aktieinnehaven i Stadium och i Ramirent. Förvärv av aktier i Indutrade, Handelsbanken och Sandvik.

2003

Fortsatta förvärv av aktier i Industrivärden. Medverkar i strukturaffär när Ramirent förvärvar Altima.

2002

Förvärv av aktier i Industrivärden.

2001

Förvärvar 20 procent av Stadium genom riktad nyemission.

2000

Lundbergs påbörjar återköpsprogram.

1998

Blir huvudägare i Cardo och Hufvudstaden. Koncentration av det helägda fastighetsbeståndet genom avyttring till Realia.

1997

Danske Bank förvärvar Lundbergs aktier i Östgöta Enskilda Bank. Lundbergs blir stor ägare i NCC genom att NCC förvärvar Siab. Lundbergs förvärvar större innehav i Cardo.

1994

År 1994 överläts byggnadsrörelsen till intressebolaget Siab, som 1997 gick samman med NCC.

1993

Huvudägare i MoDo, nuvarande Holmen.

1992

Ytterligare kapitaltillskott till Östgöta Enskilda Bank.

1991

Accepterar Tetra Paks uppköpserbjudande av Alfa Laval. Större nyemission i Östgöta Enskilda Bank.

1990

Avyttrar Incentive.

1988

Större köp i MoDo, nuvarande Holmen. Innehavet i Skaraborgsbanken avyttras.

1980

Vid årsskiftet 1980/1981 blir Fredrik Lundberg koncernchef och verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB.

Hösten 1983 börsintroduceras moderbolaget i koncernen, L E Lundbergföretagen AB. Anledningarna är bland annat att öka kännedomen om koncernen och att möjliggöra för de anställda att bli aktieägare.

Under 80-talet ökar även företaget sina aktieinvesteringar i andra bolag. Bland annat köper företaget aktier i Incentive, Siab och investmentbolaget Custos.

Lundbergs, tillsammans med Siab och Hufvudstaden, inleder 1985 byggandet av Cityterminalen och World Trade Center i Stockholm, ett av företagets hittills största byggprojekt.

Företaget förvärvar 1989 fastigheten Käpplingeholmen 1 på Blasieholmen i Stockholm, där koncernen sedan dess har sitt huvudkontor.

1970

På grund av paritetslånesystemet, som innebar en hög och under lång tid ökande skuldsättning av fastigheterna, fokuserar Lundbergs under 70-talet till stor del på ökad entreprenadverksamhet och en större produktion av småhus.

Lars Erik Lundberg lämnar 1975 posten som VD och blir styrelseordförande i moderbolaget L E Lundbergföretagen AB. Efterträdare blir vice VD Kurt Pålsson.

1960

Under 1960-talet kommer Lundbergs in till större del på marknaden för butiks- och kontorsfastigheter. Företaget öppnar också kontor i Jönköping, Södertälje, Stockholm och Malmö.

Varuhuset Spiralen i Norrköping invigs 1969. Det är döpt efter Arne Jones skulptur utanför Konstmuseet, och var på den tiden Sveriges största köpmannavaruhus.

Samma år ligger omsättningen i Byggnads AB L E Lundberg och AB Katrineholms Husbyggen på drygt 200 miljoner. Antalet anställda uppgår till 1600 personer.

1950

Under 1950-talet växer Byggnads AB L E Lundberg till fler orter utanför Norrköping. Först till Västervik, sedan vidare till Arvika, Katrineholm och Karlstad.

AB Katrineholms Husbyggen bildas 1952 och blir systerbolag till Byggnads AB L E Lundberg. Koncernen Lundbergföretagen börjar formas.

Byggnads AB L E Lundbergs första varuhusbygge äger rum i Arvika 1957 när staden får sitt EPA-varuhus. Fram till dess har företaget främst producerat bostadsfastigheter.

1940

Grunden till företaget läggs 1944, som Byggnadsfirma L E Lundberg, av Lars Erik Lundberg. Året därpå bygger byggnadsfirman sitt första hus vid Riksvägen i Norrköping. År 1946 ombildas den enskilda firman till aktiebolaget Byggnads AB L E Lundberg.

Under återstående år av 40-talet uppför och säljer företaget ett antal flerbostadshus.

Vid 1940-talets slut har företaget åtta fast anställda tjänstemän och arbetsledare och sysselsatte i genomsnitt drygt 80 byggnadsarbetare.

×