Information om förundersökning avseende jakter i Holmens regi

Holmen har idag publicerat ett pressmeddelande med anledning av att en förundersökning pågår gällande jakter i Norrköpingsregionen arrangerade av Holmen. Som styrelsens ordförande i Holmen har Lundbergföretagens koncernchef Fredrik Lundberg varit värd för vissa av dessa jakter och i denna egenskap idag delgivits skälig misstanke om givande av muta.

För ytterligare information hänvisas till Holmens pressmeddelande.

-          Jakt i Holmens regi på markerna runt Norrköping är en tradition sedan flera decennier och ger möjlighet att träffa såväl Holmens medarbetare som externa deltagare, säger Fredrik Lundberg. Jag har givetvis respekt för åklagarens arbete och är behjälplig med den information de önskar.  Jag är övertygad om att både Holmen och jag hanterat allt på ett korrekt sätt och att ingen överträdelse skett.

Stockholm den 26 januari 2017

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Vid eventuella frågor kontakta
Roger Ekström, kommunikationsdirektör L E Lundbergföretagen AB, 0709 – 21 65 06

Denna information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ), org nr 556056-8817, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 klockan 22:00.

PDF Tillbaka
×