L E Lundbergföretagen utser Kommunikationsdirektör

Roger Ekström har utsetts till Kommunikationsdirektör med ansvar även för IR och hållbarhetsfrågor inom L E Lundbergföretagen AB. Roger är sedan 2001 Informationschef i bolaget och tillträder den nya tjänsten 1 januari 2017.

- Vår affärsidé bygger på långsiktigt och aktivt ägande. Hållbarhetsfrågor och kommunikation är av största vikt för att åstadkomma långsiktigt värdeskapande och därför stärker vi vår organisation inom dessa områden, säger Fredrik Lundberg, koncernchef L E Lundbergföretagen AB. Roger känner både vår fastighetsverksamhet och vår investeringsverksamhet väl och vi är glada att i denna nya roll knyta honom till företagsledningen, avslutar Fredrik Lundberg. 

Stockholm den 16 november 2016

L E Lundbergföretagen AB

Eventuella frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, 08 – 463 06 15
Roger Ekström, 0709 – 21 65 06

PDF Tillbaka
×