Översikt

Lundbergs är ett investeringsföretag som genom att vara aktiv och långsiktig ägare
förvaltar och utvecklar ett antal företag.

I tillgångsportföljen finns det helägda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg, de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal
överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Siffror anger andel av kapital (röster) i procent per den 19 februari 2018. 

×